Искате да предприемете реални действия за климата във вашата общност, но не сте сигурни откъде да започнете?

Този наръчник е за вас!

Той събира експертен опит от Friends of the Earth Europe, REScoop.eu, Energy Cities и още 27 проекта в цяла Европа и съдържа инструкции, практически съвети, въздействащи истории и безценни ресурси за истинска революция на възобновяемата енергия, ръководена от местните общности.

Общностната енергия е ключова за климатичната криза, а също и за насърчаването на местните икономики и съживяването на местните общности. Независимо дали сте любопитен гражданин, или група, която е започнала инициатива за произвеждане на възобновяема енергия, или пък община, която гледа напред и прави планове, този наръчник е за вас. Той включва всичко, което трябва да знаете, за да създадете ваша собствена енергийна общност – от съвети за справяне с груповата динамика и за това каква технология да използвате, до насоки за преодоляване на всякакви евентуални пречки, пред които се озовете.

Вие също можете да бъдете част от тази тиха революция – наръчникът ви показва как!

3120 Fo EE Community Energy Guide BGN web sm compressed compressed 1 Page 01