ΚΟΙΝΟΤΙΚH ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

The Community Energy handbook from Friends of the Earth, Rescoop.eu and Energy Cities, is, with the support of the Greek cooperative ELECTRA Energy, translated into Greek.

This handbook is a go-to guide, packed with instructions, practical tips and resources, to build a local, community-led renewable energy revolution in Europe.

Discover it here! Δες εδώ τι μπορείς να κάνεις για τη δημιουργία της δικής σου ενεργειακής κοινότητας!

Community Energy Guide GR